Capítol Teoría de la literatura
RESUM CAPíTOL

L’estudi de la literatura com a teoria general de la cultura exigeix una mirada multifacètica. El capítol següent presenta les línies centrals de l’evolució dels estudis teòrics al voltant de conceptes tan controvertits com literatura, literarietat o gènere literari a través de la discussió sobre diferents aproximacions metodològiques per a l’estudi del fet literari i la seva problemàtica, entre les quals destaca la literatura comparada. També es mostra un panorama ampli dels estudis literaris actuals, en què la significació sociocultural del cànon es discuteix en relació amb els estudis de gènere o la crítica postcolonial. Així mateix, al final del capítol es mostren algunes activitats per continuar reflexionant sobre els continguts que s’hi ofereixen.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre

Aquest volum tracta del llenguatge i de la llengua en les seves vessants d’instrument per a la comunicació humana i de mitjà de pensament, i pretén contribuir a establir els fonaments per a un ensenyament lingüístic que presenta avui una gran complexitat i alts nivells d’exigència. S’hi discuteixen assumptes centrals de la sociolingüística, de la psicolingüística, dels estudis del discurs i de la llengua, de la literatura i de la imatge, del plurilingüisme i de les prescripcions curriculars per a l’ensenyament lingüístic a l’educació secundària.


Llibre disponible per capítols
INDICE