Llibre Teoría y práctica de la participación juvenil y el cambio comunitario
COL·LECIONS: Acción Comunitaria y Socioeducativa
EAN: 978-84-7827-687-5
AUTORS
ETAPES
TAXONOMIA


FORMATS DISPONIBLES
22.40 €
21.27 €
15.70 €
14.91 €
Resum del llibre
La riquesa d'aquesta obra rau en la combinació de la teoria i la pràctica. Així, la selecció de diferents experiències de treball comunitari amb joves ûexperiències que excedeixen el context americà-, constitueixen un conjunt de bones pràctiques d'acció comunitària que mostren enfocaments, metodologies i tècniques molt apropiades i útils per als que estiguin interessats en les accions comunitàries, ja siguin polítics, tècnics, professors, persones en formació o membres d'una comunitat.