Capítol Teoría y práctica del proceso de enseñanza-aprendizaje
RESUM CAPíTOL

En aquest capítol es presenta una reflexió al voltant del procés d’aprenentatge dels alumnes a l’educació secundària, la seva relació amb la societat i la influència que l’entorn exerceix en les seves experiències i en el procés formatiu. El docent ha de conèixer els canvis que es produeixen en aquestes edats per intentar controlar, focalitzar, dirigir i dinamitzar el procés d’ensenyament-aprenentatge, a fi d’obtenir, en cada cas, el màxim aprofitament possible. També s’hi inclouen diferents activitats i recursos sobre el tema.FORMATS DISPONIBLES
3.43 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
L’activitat docent abraça els processos d’ensenyament-aprenentatge, els materials pedagògics, l’ambient i les dinàmiques de treball, l’organització dels espais, etc. Didáctica de la Tecnología ofereix una visió de les teories i els principis metodològics i psicopedagògics centrats en l’àrea de Tecnologia, tenint com a referent el marc legal. Conèixer els recursos amb què comptem, la documentació a la nostra disposició i les diverses tècniques i estratègies té per finalitat organitzar temporalment i espacialment la pràctica docent amb coherència i obtenir una avaluació, no només de l’alumne sinó també de la tasca del professor.

Llibre disponible per capítols
INDICE