Article Textos narratius i gamificació
RESUM ARTICLE

En el present article, s’hi justifica la importància de l’ensenyament dels textos narratius a les aules de llengua castellana i literatura, amb l’objectiu de fomentar l’adquisició de la competència comunicativa dels estudiants. Amb aquesta finalitat, es proposa una unitat didàctica adreçada a un curs de primer d’educació secundària obligatòria (ESO), els principis pedagògics de la qual es fonamentin en una metodologia ludificada i estiguin en consonància amb un enfocament didàctic comunicatiu.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €