Capítol Textos que nacen y crecen
RESUM CAPíTOL

El joc és una estratègia didàctica per crear contextos de comunicació a les aules que propicien l’expressió oral i escrita de l’alumnat. Aquest capítol vol crear situacions a l’aula que fomentin la generació d’idees, l’expansió i l’organització lògica de la informació. A partir d’una idea, se n’afegeixen altres de noves i complements lingüístics per produir un text de qualitat. Cada joc indica les habilitats lingüístiques i competències que es treballen, la durada i l’organització dels alumnes, una breu descripció del joc i pautes de gestió de l’aula per a l’organització del joc. En alguns casos es mostren exemples i variants del joc.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €