Capítol Textos que ruedan
RESUM CAPíTOL

El joc és una estratègia didàctica per crear contextos de comunicació a les aules que propicien l’expressió oral i escrita de l’alumnat. Aquest capítol presenta un conjunt de propostes en què intervenen diversos alumnes de la classe en la producció de cada escrit. Els textos «roden» literalment, passen d’un alumne a l’altre, de manera que l’aportació de cadascun és necessària per aconseguir l’èxit de la proposta. Cada joc indica les habilitats lingüístiques i competències que es treballen, la durada i l’organització dels alumnes, una breu descripció del joc i pautes de gestió de l’aula per a l’organització del joc. En alguns casos es mostren exemples i variants del joc.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €