Capítol The importance of Teachers' Thoughts and Beliefs
RESUM CAPíTOL

Chapter contents:
• Shifting to a focus on «the hidden side of teaching»
• What are teachers’ beliefs?
• Teacher knowledge and teacher beliefs
• The origin of teachers’ beliefs
• The inflexibility of teacher’s beliefs
• How can teachers’ beliefs be accessed?
• Summary and conclusionsFORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
Els vuit capítols d’aquest llibre aborden la teoria i la pràctica de l’ensenyament de l’Anglès com a llengua estrangera i inclouen informació sobre: la influència de la investigació en la pràctica; les creences dels professors; la història de la teoria de l’ensenyament de l’Anglès com a llengua estrangera; els seus aspectes socials i culturals; el coneixement del currículum oficial; l’aprenentatge integrat de continguts i llengües estrangeres (CLIL); el marc europeu per a l’aprenentatge de llengües utilitzant la tecnologia. Cada capítol inclou tasques per consolidar la informació, així com activitats d’avaluació més exhaustives.

Llibre disponible per capítols
INDICE