Recursos Thinglink


Thinglink
Resum del recurs

Crea experiències úniques amb imatges interactives, vídeos i mitjans de 360 ??°.


Descripció del recurs

Thinglink és una eina que ens permet crear continguts originals multimèdia. A partir d'una imatge podem ampliar la informació dels objectes o elements desitjats, ja sigui amb text, vídeo, enllaços... Per tant, podem presentar els nostres continguts en una sola imatge o el nostre alumnat pot presentar els seus treballs d'una manera més original i motivadora.

Enllaç: https://www.thinglink.com

A l'article “Thinglink. Imágenes interactivas que explican” de la secció “Recursos para el aula” d'Eufonía 88 pot trobar-se més informació.