Capítol TIC e innovación docente
RESUM CAPíTOL

En aquest capítol s'esbossen els nous contextos d'aprenentatge i els requisits i principis que ha de complir un projecte d'innovació docent basat en TIC en qualsevol etapa educativa, amb un repertori seleccionat de recursos en línia (llocs web i aplicacions) amb possibles usos didàctics. Finalment, es mostren exemples aplicables en l'ensenyament preuniversitari.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Análisis y Estudios / Ediciones universitarias

Resum del llibre

Aquest llibre ofereix una resposta pràctica a tots aquells docents que pretenen afrontar l'elaboració i la implementació d'un projecte d'innovació, des de les fases inicials de planificació i estructuració, passant per la redacció d’aquest i per l'execució i avaluació final del projecte.

Aquest caràcter de guia pràctica es conjuga en el llibre amb propostes d'investigació centrades en temes d'actualitat i amb l'estudi de diferents aspectes clau en els processos d'innovació educativa.

Llibre disponible per capítols
INDICE