Recursos TIC: Las TIC en el aula


TIC: Las TIC en el aula
Resum del recurs

Recull de propostes didàctiques per aplicar les TIC a l'aula (Secundària).


Descripció del recurs

Silenci, rodant lipdub!: Recurs enfocat a aprendre què és i com fer un lipdub, fomentar la iniciativa personal i l’esperit emprenedor de l’alumnat i, a la vegada, millorar el seu domini de l’anglès.

El material proporcionat està compost per cançons, fitxes sobre conceptes relacionats i un petit espai per la reflexió i l’autoavaluació.

Disponible en aquest enllaç.

Fem murals digitals amb Glogster: Aplicació web 2.0 amb la qual es poden treballar múltiples competències a l’aula, com serien el tractament de la informació o l’aprendre a aprendre.

Entre les activitats i el material a emprar trobem una pauta del procés, on es proposen diversos temes per fer un mural, així com diversos criteris d’avaluació per tal que el professor pugui valorar aquesta activitat. 

Disponible en aquest enllaç.

Nosaltres usem Internet, no n'abusem: Recurs centrat en l’àmbit de la ciutadania i els drets humans i que permet treballar competències com l’autonomia o iniciativa personal, el tractament de la informació i la competència digital.

En el material adjunt trobareu un qüestionari, un relat i una proposta pel disseny de bones pràctiques en relació al tema a treballar, a banda d’una reflexió sobre el propi ús d’internet.

Disponible en aquest enllaç.

¡RECopilemos!: Aquesta proposta es centra en l’àmbit de la música, amb la finalitat d’ampliar la cultura musical de l’alumnat a la vegada que treballen en equip i apliquen el que han aprés a una situació pràctica. Les activitats proposades tracten tant las història de la música com els diferents gèneres o instruments.

Disponible en aquest enllaç.

Educomunicación – adolescentes productores de micro documentales: L’Educació en matèria de comunicació esdevé una molt bona eina per tal de treballar en l’àmbit audiovisual amb l’alumnat de secundària. Concretament, aquest recurs es basa en la creació de documents audiovisuals a partir d’una pauta de gravació, amb un qüestionari final d’avaluació, així com una guia de continguts bàsics.

Disponible en aquest enllaç.

The OLOA Project: Aquest recurs en anglès, basat en The OLOA Projecte (On Line, On Air), pretén contribuir al desenvolupament de les competències bàsiques a l’ESO, a la vegada que es promou l’ús de les noves tecnologies entre el professorat. A més, com a material inclou la utilització d’un Webquest.

Disponible en aquest enllaç.