Recursos TIC-TAC «El sonido que habito»


TIC-TAC «El sonido que habito»
Resum del recurs

«El sonido que habito» és un projecte col·laboratiu i multidisciplinari basat en el so com a font de coneixement. S'adreça a alumnes de cicle superior de primària, ESO i batxillerat de tot tipus de centres educatius.


Descripció del recurs

«El sonido que habito» és un projecte col·laboratiu i multidisciplinari basat en el so com a font de coneixement. S’adreça a alumnes de cicle superior de primària, ESO i batxillerat de tot tipus de centres educatius. Juntament amb els seus professors, o de manera autònoma, l’alumnat aprofitarà la facilitat d’utilització i gran difusió dels dispositius mòbils d’ús estandarditzat (mòbils, telèfons intel·ligents, mp4, consoles, tauletes tàctils, etc.) per capturar sons i imatges que geolocalitzarà en un mapa i que haurà de contextualitzar dins d’una àrea de coneixement, editant-les i compartint-les mitjançant eines 2.0 i Google Apps.

Aquest projecte neix a l’IES Bergidum Flavium de Cacabelos, un petit institut de la província de Lleó, fruit d’un grup de treball integrat per part del claustre de professors, que vol donar resposta a algunes de les demandes de la nostra comunitat educativa, que demana un canvi de paradigma en el procés d’ensenyament-aprenentatge.


«El sonido que habito» el trobem a l'àrea de música de l’ESO, on es treballen, entre altres coses, la naturalesa del so, la reflexió sobre el fet sonor, la higiene auditiva, les diferents tècniques de reproducció i enregistrament del so i el seu tractament digital amb una finalitat no només expressiva, sinó també de comunicació. Ara bé, és un projecte que es pot abordar des de totes les àrees de coneixement (plàstica, llengua i literatura, ciutadania, tecnologia, ciències experimentals, geografia i història, etc.), ja que, ben mirat, molts dels objectes de coneixement d’aquestes matèries tenen el so com a protagonista.

Així, per exemple, dins de l’àrea de ciències experimentals es pot fixar com a objectiu sonor de coneixement qualsevol fenomen natural (pluja, vent…) o accident geogràfic (cascada, riu, onatge…), sons d’origen animal, processos físics... Fins i tot la descripció que en fa el mateix alumne.

Dins de l’àmbit de la tecnologia es pot partir de propostes per tal d’enregistrar màquines, mecanismes, un batà, un molí, les instruccions per a la construcció de qualsevol giny...


A l’àrea de plàstica es pot treballar com a objectiu sonor la descripció del recorregut en una sala d’un museu o d’una obra arquitectònica mentre es recorre el seu perímetre. O quelcom encara molt més creatiu: la recreació del so ambiental d’un quadre famós, per exemple, Els banyistes, de Seurat.


Dins de les ciències socials es pot fixar l’atenció en institucions, comerços, oficis, indústries.

A llengua i literatura es pot fer servir un text instructiu, descriptiu, literari; una parla, una història explicada per un avi en algun dialecte en desús...

A física posaria èmfasi en capturar sons que expliquen els diferents efectes acústics: doppler, reverberació, eco...


El treball de l’alumnat (un cop assumit el projecte per un docent que l’imparteixi en alguna de les matèries esmentades anteriorment) consistirà en la realització de tres tasques clarament diferenciades (tot i que, un cop feta l’última, totes tres quedaran lligades entre elles):

Tasca 1

Enregistrament del so i fotografia d’un «objecte sonor» amb un dispositiu mòbil. Es penja a SoundCloud, s’il·lustra amb la fotografia i s’etiqueta convenientment: títol, autor, lloc, data i hora de l’enregistrament. Un cop realitzada la tasca 3, s’afegeix a la descripció la URL de l’entrada en el bloc corresponent.


Tasca 2

Geolocalització de l’objecte sonor mitjançant un mapa de Google d’ús compartit. S’etiqueta adequadament amb títol, autor, lloc, data i hora d’enregistrament, i s’adjunta enllaç al SoundCloud.

 

Tasca 3

Entrada en el bloc de «El sonido que habito», seguint sempre les orientacions pedagògiques donades pel professorat, amb un enfocament científic, periodístic, sociològic, literari, poètic, tecnològic, històric, etc. S’hi incrusten el giny del SoundCloud i el del Google Map i, si així es vol, s’il·lustra amb alguna fotografia més de les que es van fer en la tasca 1. S’etiqueta amb el nom del centre educatiu, el nivell educatiu i l’assignatura des de la qual es participa. S’hi posa un títol, i el nom i els cognoms de l’alumne o alumna al final de l’entrada:

Al final de tot el procés, l’alumnat haurà desenvolupat les

  • Competència en comunicació lingüística. 

  • Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic. 

  • Tractament de la informació i competència digital.

  • Competència social i ciutadana. 

  • Competència cultural i artística. 

  • Competència d’aprendre a aprendre. 

  • Autonomia i iniciativa personal.

Per tot això, volem convidar tots els docents interessats a participar amb nosaltres en aquest projecte col·laboratiu i multidisciplinari que els farà il·lusionar-se treballant braç a braç amb col·legues d’altres indrets i disciplines, i amb el qual aconseguiran, alhora, motivar i enganxar els seus alumnes amb el treball amb els mòbils i les TIC.

Per a més informació i inscripcions, recomanem visitar el lloc web del projecte.

Podeu conèixer l’evolució del projecte i veure les entrades tipus en el seu bloc.

 

Juan Carlos de Miguel Sanz

Director de l’IES Bergidum Flavium i coordinador del projecte «El sonido que
 
habito»