Recursos Tiki-Toki


Tiki-Toki
Resum del recurs

Recurs en línia per crear línies del temps interactives.


Descripció del recurs

Les línies del temps són un recurs visual i pràctic per organitzar la història cronològicament. El fet que les línies siguin en línia, permet interactuar amb els elements específics de cada esdeveniment històric així com incloure imatges i explicacions.

Tiki-Toki és una eina gratuïta que permet tant als i les alumnes com al professorat crear línies del temps en línia per poder organitzar els seus coneixements i així potenciar un aprenentatge més significatiu dins i fora de l’aula.

Enllaç: https://www.tiki-toki.com/