Article Toco Cotó. Un joc per a 2, 3 o 4 jugadors o jugadores a partir de 8 anys.
RESUM ARTICLE

Us oferim un joc de llengua original, que consisteix a construir paraules de dues sil·labes. A més dels triangles, les normes i els comentaris sobre l'aprofitament didàctic, a l'article expliquem el procés de creació que hem seguit per fer el joc.

AUTORS
Sesé Torres, Miquel / Comas i Coma, Oriol


FORMATS DISPONIBLES
1.99 €