Capítol Toma de deciciones sobre el consumo de productos naturales/no naturales: propuesta didáctica para alumnado de 14-16 años
RESUM CAPíTOL

En aquest capítol es presenta una proposta formativa per a alumnes d'educació secundària obligatòria (ESO) sobre la presa de decisions entorn del consum de producte natural/no natural. Secundant-se en les pràctiques científiques d'indagació i argumentació, es pretén desenvolupar el pensament crític dels estudiants. L'eix central respecte al contingut a tractar està basat en les decisions i justificacions que els estudiants realitzen a l'hora de triar entre un producte natural i un altre que no ho és.
Partint d'estudis anteriors, es veu necessari abordar els aspectes següents: procedència, composició, salut i control sanitari, a l'hora d'ajudar els estudiants a una presa de decisions responsable i justificada. Es descriuen les activitats que conformen la proposta i que s'han desenvolupat amb estudiants d'ESO d'un centre de Màlaga, en la modalitat d'ensenyament no presencial a causa de la pandèmia de la Covid-19. Es duen a terme algunes consideracions generals sobre l'acolliment que ha tingut la proposta entre els estudiants, així com els avantatges i inconvenients que han sorgit amb la modalitat no presencial.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Análisis y Estudios / Ediciones universitarias

Resum del llibre

El llibre mostra un enfocament nou centrat en el tractament de problemes de la vida diària com a eix estructurador de les propostes d'ensenyament de les ciències, mitjançant les quals es pretén que els estudiants millorin la comprensió d'aquests problemes i les seves capacitats per prendre decisions sobre aquests, aspectes clau de les seves competències.


Llibre disponible per capítols
INDICE
Parte I: Tranferencia a aulas de secundaria y bachillerato
Parte II: Transferencia a las aulas universitarias de grados de ciencia e ingeniería
Parte III: Transferencia a la formación inicial del profesorado
Parte IV: Transferencia al profesorado en activo