Article Tot incidint en l'avaluació formadora.
RESUM ARTICLE

L'avaluació formadora o avaluació, que té com a finalitat promoure que l'alumnat aprengui a ser autònom en la presa de decisions i en la regulació de les seves dificultats i dels seus errors, implica donar un nou sentit (i establir una nova manera de fer) a pràctiques habituals.

AUTORS
Pigrau Solé, Teresa
ETAPES
TAXONOMIA


FORMATS DISPONIBLES
1.49 €