Article Tots iguals tots diferents.
RESUM ARTICLE

L'experiència que exposem en aquest article està emmarcada en un ventall més ampli d'activitats destinades al treball conjunt i cooperatiu de l'aula d'acollida amb l'aula ordinària. Es tracta d'una activitat engrescadora i profitosa per a tothom, que pretén trobar punts de contacte entre les persones, sigui quina sigui la seva procedència, al mateix temps que s'hi treballa el currículum de llengua catalana i s'hi utilitzen noves tecnologies.

AUTORS
López Martínez, Alicia / Barrachina Parellada, Maria
ETAPES
TAXONOMIA


FORMATS DISPONIBLES
1,49 €
COL·LECIONS: Revista Guix

Continguts de la revista
EDITORIAL
OPINIÓ
MONOGRÀFIC: L'educació avui: límits, obstacles i malestars.
EXPERIÈNCIES
TEMA DEL CURS: L'educació dins la política municipal
ESCOLA, TERRITORI, COMUNITAT
GUIX DOS
RECULL