Recursos TouchCast Studio en el aula de música


TouchCast Studio en el aula de música
Resum del recurs

Aplicació per iPad i per a PC Windows.


Descripció del recurs

TouchCast és una aplicació que permet crear presentacions interactives barrejant vídeo amb contingut web. L'aplicació permet gravar un vídeo, i afegir-hi pàgines web, mapes, fotos, seqüències de Twitter, enquestes, etc. Es proposa la realització d'un projecte audiovisual cooperatiu utilitzant els programes Touchcast Studio i un croma.

Com a exemple de proposta desenvolupada a l'aula trobem l'activitat An unexpected Alice, Música activa i moviment realitzada per l'alumnat de 3r d'ESO de l'IES Gregorio Prieto, Valdepeñas de Ciutat Real.

Enllaços:

1) Vídeo final amb la proposta: https://www.youtube.com/watch?v=U6V1JlykqSs

2) Rúbrica d'avaluació utilitzada pel professorat: https://bit.ly/2UbSwyX

3) Pàgina de TouchCast Studio: https://touchcast.com/studio

Més informació a la secció "Recursos para el aula" de la revista Eufonía número 80 (clic aquí).