Capítol Trabajamos la oración
RESUM CAPíTOL

L’autor d’aquest capítol defensa la importància de mantenir el coneixement explícit de certs aspectes del codi de la llengua dins d’un enfocament de l’ensenyament de la llengua orientat a la competència comunicativa. Des de la seva preocupació per trobar la millor manera d’abordar la sistematització d’alguns coneixements gramaticals bàsics al final de l’ESO, proposa dues seqüències d’activitats: una sobre el subjecte i l’altra sobre la complementació verbal. S’observa en els alumnes una competència metalingüística insuficient, producte de la forma habitual de transmissió dels continguts gramaticals i de les activitats centrades en la identificació i etiquetatge de formes lingüístiques, en detriment del joc lingüístic i de la manipulació del llenguatge. Per superar-ho, proposa una doble tasca: incitar els alumnes a examinar els seus coneixements previs i, a continuació, orientar-los en la construcció dels nous conceptes gramaticals.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Graó Educación

Resum del llibre
A lo largo de los últimos quince años, las reflexiones que se han hecho en didáctica de la lengua –y las propuestas de trabajo correspondientes—han tratado de buscar la coherencia entre la reflexión gramatical y el aprendizaje del uso de la lengua en estas dos vertientes del problema. Esta publicación tiene como objetivo mostrar ejemplos significativos de esta investigación. Así, pues, las situaciones de enseñanza gramatical que se presentan parten de objetivos diversos y de contenidos diferentes, pero tienen en común la pretensión de promover en los alumnos un saber gramatical que arraigue en la observación de la lengua y en el razonamiento gramatical.

Llibre disponible per capítols
INDICE