Capítol Trabajar con la prensa en educación primaria
RESUM CAPíTOL

La lectura de diaris a l'aula és una alternativa de fa temps, però l'autor d'aquest capítol ens acosta a les seves primeres experiències sobre aquest tema amb alumnes de l'últim curs de primària. Comparteix amb nosaltres els seus intents, cerques i dubtes sobre com encarar-ho, i les successives modificacions i ajustos amb la finalitat de trobar vies didàctiques que li resultin satisfactòries. La reflexió que suscita en ell el que va succeint a la seva classe és tal vegada l'eix de major rellevància, permetent-nos no sols seguir els seus rumbs per potenciar l'ús de les notícies periodístiques, sinó evidenciar la importància de la reflexió entorn de la pròpia pràctica per millorar la tasca docent.FORMATS DISPONIBLES
3,43 €
COL·LECIONS: Graó Educación

Resum del llibre

Quin tipus de processos didàctics s’han de dur a terme a l’aula per promoure l’ús de la lectura i de l’escriptura dels estudiants? Com generar situacions que afavoreixin la reflexió sobre el que es llegeix i s’escriu? Quin paper té l’intercanvi entre els estudiants? I el rol del docent? Amb quins textos s’ha de treballar a l’aula? Aquest llibre proposa algunes alternatives que responguin a aquest tipus d’inquietuds docents.

Per altra banda, és freqüent que es consideri que algunes premisses i alguns criteris bàsics de la didàctica de la lectura i l’escriptura tenen vigència, exclusiva o particularment, a l’inici de l’escolaritat. Aquí s’han seleccionat, a més a més d’educació infantil, experiències en diferents cicles de primària, secundària, treballs amb grups d’integració i nens amb necessitats educatives especials. El propòsit és verificar que aquestes premisses són vàlides al llarg de tota l’escolaritat i a les seves diferents modalitats i característiques.


Llibre disponible per capítols
INDICE