Capítol Trabajar en equipo
RESUM CAPíTOL

Treballar en equip és una de les competències clau que contribueix a redefinir el model d’ensenyament. En aquest capítol se’n defineixen les característiques principals, les quals passen pels elements que formen l’elaboració d’un projecte d’equip, l’impuls dels grups de treball, la formació i renovació de l’equip pedagògic i l’anàlisi conjunta de situacions complexes, pràctiques i problemes professionals.FORMATS DISPONIBLES
3.99 €