Capítol Trabajar en equipo
RESUM CAPíTOL

En les institucions educatives s’han produït tot un seguit de canvis que han fet del treball en equip una necessitat professional que va més enllà dels estils personals a l’hora de treballar com a docent. Aquest capítol valora les possibilitats que té el treball cooperatiu quan s’afronten situacions quotidianes de la vida a les aules, i mostra els elements que intervenen en la creació i consolidació d’equips de treball. Així mateix, presenta alguns espais des dels quals es pot treballar l’educació en valors en el centre, i destaca la importància d’atendre i respectar la diversitat.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Desarrollo personal del profesorado

Resum del llibre
Este libro presenta un conjunto de competencias personales y profesionales para educar en valores y, sobre todo, ofrece toda una serie de ejercicios para entrenarlas. Para educar en valores necesitamos tener cierto desparpajo en siete competencias: ser uno mismo, reconocer al otro, facilitar el diálogo, regular la participación, trabajar en equipo, hacer escuela y trabajar en red. La obra, pues, parte de algunas ideas básicas: que la educación en valores es una ocupación esencial de los educadores y las educadoras, que para educar en valores es necesario dominar algunas competencias y que es posible mejorar el dominio de cada una de estas competencias con un poco de dedicación. La educación en valores es una tarea personal y un reto que compartimos con todo el profesorado: todos y todas educamos en valores. 

Llibre disponible per capítols
INDICE