Capítol Trabajar en y con la comunidad
RESUM CAPíTOL

Aquest capítol està dedicat a abordar de manera sintètica diferents aspectes de l’educació i la seva relació amb els contextos en què es produeix, de la relació entre l’escola i la comunitat, dels processos de personalització, de maduració, socialització i aprenentatge i els seus entorns vitals. A la primera part se sintetitzen algunes idees al voltant de les relacions entre els dos conceptes, l’escola (l’educació) i la comunitat, així com dels marcs conceptuals de treballs que en deriven. En un segon apartat es descriuen els principals recursos de caràcter educatiu creats en els últims anys, que tenen la seva raó de ser en la construcció d’aquesta relació a cada territori. Finalment, s’analitzen les principals relacions professionals, les formes clau de treball compartit que s’hauran de construir, o aquelles a les quals s’haurà de sumar el professional de l’assessorament psicopedagògic.FORMATS DISPONIBLES
6,99 €
COL·LECIONS: Critica y Fundamentos

Resum del llibre
Concebut com a manual que serveixi de referent als professionals de l'assessorament psicopedagògic, aquest llibre centra la seva intervenció en els diferents escenaris educatius en els quals té lloc la formació: la família, l'entorn escolar, el context social pròxim, l'educació no formal, etc.; escenaris en els quals, sens dubte, s'aprèn i s'ensenya. I ho fa amb la voluntat, present en cadascun dels textos, de desplegar les àmplies possibilitats que ofereix l'assessorament, de redefinir els límits que tradicionalment se li han atribuït, i de concretar les tasques que corresponen als seus professionals, tot això amb l'afany explícit d'assumir els nous reptes que planteja la societat

Llibre disponible per capítols
INDICE
I Parte: El asesoramiento psicopedagógico
II Parte: Los escenarios educativos
III Parte: La práctica educativa
IV Parte: Los escenarios educativos específicos
V Parte: El alumnado con barreras a la comunicación y al aprendizaje