Capítol Trabajo cooperativo: una estrategia para el aprendizaje basado en proyectos Ciudadanía, sostenibilidad e innovación geográfica ante los desafíos educativos de la sociedad
RESUM CAPíTOL

«Nosaltres proposem!» és un projecte educatiu centrat en la participació ciutadana que pretén fomentar l’actuació dels alumnes perquè analitzin i proposin solucions als problemes de la seva localitat, de manera interdisciplinària. Per aconseguir el compliment dels seus objectius, i en particular el foment de l’estudi de camp per part dels alumnes, cal seleccionar l’estratègia d’aprenentatge més adient per afrontar el treball. En aquest cas, el capítol recull el treball grupal i cooperatiu com l’estratègia triada per a l’aprenentatge basat en projectes.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Análisis y Estudios / Ediciones universitarias

Resum del llibre

Aquest llibre és fruit del treball del grup d’investigació MULTIEDU de la Facultat d’Educació, Universitat de Castella-la Manxa, i de tots i cadascun dels participants en el projecte «Nosotros proponemos» a Ciudad Real.

Aquest projecte educatiu pretén respondre, des de l’educació, a la dinàmica de la globalització i la societat del coneixement, que implica transformar tant els processos d’aprenentatge, com l’interior de les institucions educatives a la llum de les noves maneres d’aprendre.

Aquest treball suposa la primera reflexió teoricopràctica del projecte, i aporta a més a més les experiències del desenvolupament del projecte a Espanya, amb la finalitat que serveixi de base per a altres ciutats que vulguin participar d’aquesta iniciativa.


Llibre disponible per capítols
INDICE
Parte I: Principios y base metodológica
Parte II: Innovación educativa en el proyecto «¡Nosotros proponemos!»
Parte III: Ciudad y educación. La participación de las administraciones públicas en el proyecto
Parte IV: Experiencias educativas del proyecto «¡Nosotros proponemos!» en Ciudad Real
Parte V. Resultados estadísticas y conclusiones del proyecto «¡Nosotros proponemos!» en Ciudad Real