Capítol Trabajo de campo. Investigar más allá del aula
RESUM CAPíTOL

Aquest capítol se centra en el treball fora de l’aula, entès com un complement fonamental en l’estudi de la història en el context de l’alumnat. Amb aquesta finalitat, s’exposen diverses idees sobre el treball de camp, com ara la definició dels objectes d’estudi o la preparació de les sortides, i també sobre el treball de camp en espais museïtzats. Així mateix, es presenten dues eines: els quaderns de camp i els quaderns d’activitats, per continuar amb unes quantes idees més sobre el treball amb restes arquitectòniques i arqueològiques. El capítol acaba amb un apartat de referències bibliogràfiques.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
Aquest volum és un compendi complet de propostes pràctiques per a l’ensenyament de la Història i la Geografia. Respecte al conjunt de l’ensenyament de les Ciències socials, s’inclouen diversos capítols que aborden les activitats i les propostes innovadores en el treball didàctic, incorporant exemples i recursos que poden ser útils en el procés d’ensenyament-aprenentatge. Es dedica un capítol a mostrar com pot introduir-se l’alumnat de batxillerat en la indagació i en la simulació de l’activitat del científic social. Per acabar, el lector trobarà diversos capítols amb recursos bibliogràfics, digitals i estadístics, que constitueixen fonts imprescindibles per a la preparació de les classes.

Llibre disponible per capítols
INDICE
Parte 1. Ideas para la clase de Historia
Parte 2. Trabajos de simulación del científico social
Parte 3. Recursos para la enseñanza de las Ciencias sociales
Parte 4. El prácticum