Article Tradición y renovación en el aula La enseñanza de la literatura y las TIC
RESUM ARTICLE

Uns quants anys després que comencés la introducció de les TIC a l’ensenyament de la literatura, aquestes no han aconseguit integrar-se de manera adequada als centres de secundària. Actualment, mentre molts dels docents que estan en exercici continuen mostrant-se reacis a incorporar-les-hi, els futurs professors, que conviuen amb les noves tecnologies a la seva vida diària, aposten obertament per utilitzar-les, però els manca l’experiència professional que els permeti emprar-les adequadament. La utilització de les TIC a la classe magistral i en la realització de comentaris de text pot ajudar tots dos tipus de docents.FORMATS DISPONIBLES
1,99 €