Transposr
Resum del recurs

Transposr és una manera senzilla i gratuïta de transposar una partitures o arxius MP3 a una altra clau que escollim.


Descripció del recurs

Transposr.com és una aplicació web d'ús lliure i gratuït, una eina que qualsevol persona pot utilitzar de forma fàcil i accessible a través d'un navegador d'Internet.

El contingut del web es redueix als controls per utilitzar l'eina, un senzill diagrama explicatiu i una referència a l'equip de desenvolupament. La interfície permet transportar arxius mp3 i seqüències d'acords o notes -en aquest cas en la seva nomenclatura anglosaxona-.

El major interès el té la possibilitat de canviar la tonalitat d'arxius d'àudio, alguna cosa útil dins l'aula per adaptar qualsevol acompanyament per a la pràctica a l'aula, evitant tessitures àmplies o armadures complexes que dificulten o directament impedeixin l'execució per part de l'alumnat.

Enllaç: www.transposr.com

A la secció "Materiales a examen" de la revista Eufonía 81 pot trobar-se més informació sobre aquest recurs (clic aquí).