Capítol Treinta años de aprendizaje cooperativo. Qué hemos aprendido y què nos falta por aprender
RESUM CAPíTOL

Al llarg de trenta anys, hem après que la cooperació en l’aprenentatge va molt més enllà de ser una valuosa tècnica didàctica. Aquesta s’ha revelat com una de les estratègies més intrínsecament humanes per apropiar-se del coneixement. No s’ha d’oblidar que la cooperació ha estat un tret clau per facilitar l’evolució de l’espècie Homo sapiens. No obstant això, l’organització dels aprenentatges dins del sistema educatiu ignora les lleis bàsiques de l’aprenentatge humà i valida com a adequades les normes i els criteris didàctics propis de la cultura industrial: la fragmentació dels aprenentatges, la seva individualització i la seva avaluació, entesa com el control dels objectius prefixats externament a l’aprenent. Aquesta realitat fa que les propostes d’aprenentatge en cooperació encara siguin innovacions marginals dins del sistema.
Per avançar, cal superar les vigents representacions i modalitats d’ensenyament i aprenentatge, importades de la cultura industrial. També cal aprendre a distingir la cooperació de formulacions similars, però molt diferenciades i, sobretot, afinar en el rigor de les condicions de la seva aplicació. Això significa desplegar aquesta metodologia en un marc coherent d’activitats curriculars, basades en l’aprenentatge, entès des del paradigma socioconstructivista.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Análisis y Estudios / Ediciones universitarias

Resum del llibre

La utilització de la metodologia d'aprenentatge cooperatiu a l'aula universitària ha estat i és objecte de reflexió constant per part del professorat universitari. Ha arribat el moment de promoure la participació i el gaudi de l'aprenentatge cooperatiu a les aules universitàries, si volem crear espais vivencials impregnats d'aprenentatge i creativitat. Per a això és imprescindible preparar el professorat perquè contextualitzi tant els problemes com les possibles solucions de la intervenció educativa d'ensenyament i aprenentatge.

En aquest llibre es presenta una mostra significativa de diferents estudis sobre l'aprenentatge cooperatiu des de diverses universitats.


Llibre disponible per capítols
INDICE