Article Tres microcontes de temàtica cruel La comprensió i les estratègies lectores i d'escriptura
RESUM ARTICLE

L’experiència d’aula que presentem té com a eix vertebrador tres minificcions on el tema de la crueltat és bàsic per tal de captar l’atenció del lector i sorprendre’l. Partim de l’enfocament comunicatiu i proposem un treball que integra la comprensió del text, a més d’un seguit de tasques que afavoreixen les estratègies lectores i d’escriptura, així com el treball multimodal.FORMATS DISPONIBLES
1,99 €