Capítol Tres protragonistas para lograr que todos lo aprendan todo de la lengua escrita: los alumnos, los profesores y los asesores
RESUM CAPíTOL

Avui dia esperem que els alumnes aconsegueixin l'objectiu de comprendre els textos i aprendre d'ells, no sols al final de l'escolarització, sinó a cada etapa i cicle educatiu. No obstant això, en constatar que molts alumnes encara no són capaços d'entendre el que llegeixen, sorgeix una decepció permanent, la qual es projecta sobre el sistema educatiu, les famílies o els formadors, que són posats en el punt de mira com a responsables principals del suposat fracàs. Hi ha motius per considerar críticament el paper dels uns i dels altres, però abans convé sospesar si realment entenem el repte que suposa ser un lector competent, ensenyar a ser un lector competent o ajudar els qui ensenyen als altres a ser lectors competents. Aquest capítol pretén mostrar, precisament, el repte al qual s'enfronten alumnes, professors i formadors respecte de l'alfabetització.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Critica y Fundamentos

Resum del llibre

Els coneixements acumulats sobre la lectura constitueixen un dels dominis de la psicologia més robustos avui dia. No només tenim una idea relativament precisa del que suposa l’acte de llegir, sinó del procés que ens permet arribar a ser lectors competents. A més a més, existeix un bon nombre de recursos educatius que poden facilitar el progrés dels alumnes.

Aquest llibre tracta d’entendre per què la transferència d’aquests coneixements a la pràctica professional dels docents ha estat fins ara inesperadament més exigua del que s’esperava. I ho fa en tres apartats: oferint evidències de la magnitud d’aquest divorci en contrastar el que s’esdevé a les aules i el que es desprèn del que sabem sobre les necessitats dels alumnes; avançant una explicació possible al problema plantejat: sabem més sobre el que necessiten els alumnes per arribar a ser bons lectors que sobre les necessitats dels professors per aprendre a donar-los resposta i, finalment, en tercer lloc, s’ofereix un cert nombre de propostes per introduir canvis progressius i sostenibles a les pràctiques d’aula.


Llibre disponible per capítols
INDICE
I Parte: El reto del alumno
II Parte: El reto del profesor
III Parte: El reto del asesor