Article Triar la nostra pròpia aventura La lectura de textos i d´hipertextos a l´aula
RESUM ARTICLE

Aquest article revisita la noció d’«alfabetització» i com aquesta es reconfigura en funció dels múltiples tipus (paraules, àudio, imatges, colors, entre d’altres) que avui es posen en joc a les pràctiques de lectura. Es reflexiona sobre la lectura en pantalles i la formació de lectors autònoms que puguin abordar textos hipermodals de manera crítica.FORMATS DISPONIBLES
1.99 €