Recursos Troncho y Poncho


Troncho y Poncho
Resum del recurs

Gràcies als audiovisuals didàctics dels personatges de Troncho Y Poncho els nens i nenes poden aprendre d'una manera més amena.


Descripció del recurs

Troncho y Poncho són capítols de dibuixos animats amb l'objectiu que els alumnes entenguin, d'una manera entretinguda, allò que ja han estudiat. Els continguts que apareixen estan relacionats amb les matemàtiques i els dos protagonistes ens donen lliçons amb exemples de nombres enters, llenguatge algebraic, nombres racionals i potencies. Per veure tots els vídeos consulteu la web d'angelitoons clicant aquí.