Capítol Un buen argumento tiene en cuenta los argumentos opuestos
RESUM CAPíTOL

Com s’ha d’ensenyar a avaluar arguments d’altres a partir de proves? Quins criteris podem fer servir per avaluar la qualitat de l’argumentació? En aquesta idea clau s’aborda aquesta dimensió de les competències en argumentació i ús de proves; en primer lloc, discutint de quina manera ser capaç de donar suport amb proves als enunciats propis i criticar els oposats constitueix un criteri de qualitat de l’argumentació, i, en segon lloc, examinant les condicions que afavoreixen els diàlegs argumentatius a classe de ciències. També es discuteix un tipus especial d’argument, basat en la condició d’expert de qui l’emet, i com es pot aconseguir que l’alumnat adopti el paper d’expert en aquests contextos.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Ideas Clave

Resum del llibre
Adreçat al professorat que no es conforma només amb que els seus alumnes siguin capaços de donar les respostes adequades a les preguntes que els plantegen, sinó que a més a més persegueix que sàpiguen raonar-les. La formació de ciutadans capaços d’avaluar el coneixement i desenvolupar el pensament crític es veu potenciada així, al mateix temps que s’afavoreix el desenvolupament de les competències bàsiques i es contribueix a l’educació científica i ciutadana. El llibre presenta una estructura clara que a més de desenvolupar cadascuna de les idees que es plantegen ajuda a respondre preguntes com ara:? Què és l’argumentació? ?Quines dimensions del treball científic s’aprenen argumentant? ? Quin és el paper de les proves? ? Quins elements comprèn un argument? ? En què contribueixen les qüestions sociocientífiques als objectius de l’educació? ? Com dissenyar tasques de classe que promoguin l’argumentació? ? Quins criteris podem utilitzar per avaluar la qualitat de l’argumentació?

Llibre disponible per capítols
INDICE