Capítol Un dispositivo para el análisis y la evaluación de la organización pedagógica de la escuela infantil (DAVOPS)
RESUM CAPíTOL

El DAVOPSI (Dispositiu d'Anàlisi i Avaluació de l'Organització Pedagògica de l'Escola Infantil) es presenta com una bateria de quatre escales ordinals que permet apreciar els aspectes significatius de l'organització pedagògica de l'escola infantil. Aquest capítol detalla les característiques principals del DAVOPSI, detallant les àrees d'interès que concerneixen l'organització pedagògica del temps, de l'espai i dels grups, així com els ítems en els quals s'articulen. Així mateix, es detallen les modalitats d'ús, on s'explica com conduir l'observació, recollir, analitzar i discutir les dades avaluatives: qui avalua i les fases del procés avaluatiu.FORMATS DISPONIBLES
5,15 €
COL·LECIONS: Biblioteca Infantil (español)

Resum del llibre
Les autores d'aquest llibre proposen que s'han de tenir molt en compte tres aspectes fonamentals del context educatiu: l'organització i el fluir dels temps, la disposició dels espais i els diferents tipus d'agrupaments que es realitzen a les escoles infantils com a elements que condicionen, afavoreixen o dificulten el desenvolupament i l'aprenentatge dels nens i les nenes de l'escola infantil. En aquest sentit, el DAVOPSI (Dispositiu d'Anàlisi i Valoració de l'Organització Pedagògica de l'Escola Infantil), s'erigeix com un instrument de gran utilitat per a l'avaluació i la reflexió col·lectiva.

Llibre disponible per capítols
INDICE
I Parte: Los referentes
II Parte: El instrumento
III Parte: Las experiencias