Capítol Un estudio multicasos sobre las claves para la inclusión en las aulas de educación secundaria: ¿Qué opina el profesorado?
RESUM CAPíTOL

El present estudi forma part d'un projecte de recerca més ampli emmarcat en la primera fase d'una tesi doctoral, actualment en construcció, que versa sobre pedagogia inclusiva en educació infantil, primària, secundària i universitat. L'objectiu d'aquest capítol consisteix a explorar i comprendre quines són les claus per a la inclusió a les aules de secundària. Els protagonistes de la recerca han estat vint-i-cinc docents inclusius d'educació secundària, batxillerat i formació professional de la província de Sevilla (Andalusia, Espanya). La metodologia emprada ha estat qualitativa i, en concret, s'ha recorregut als estudis multicasos. La recollida de dades s'ha dut a terme mitjançant un guió d'entrevista semiestructurada i en profunditat. Els resultats revelen quatre possibilitats perquè les aules siguin més inclusives: 1) aprendre junts, 2) establir vincles pròxims, afectius i de confiança en l'ambient d'aprenentatge, 3) sensibilitzar i formar el professorat, i 4) teixir xarxes de suport i disposar de recursos personals. En definitiva, aquest treball posa de manifest la urgència de repensar la praxi educativa perquè les aules siguin espais de justícia, acolliment, convivència i respecte per la idiosincràsia de cada persona.



FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Análisis y Estudios / Ediciones universitarias

Resum del llibre

L'obra recull diverses experiències, metodologies i propostes de recerca del camp de les pedagogies inclusives en contextos educatius.

A partir d'experiències reals recollides en els diversos contextos i etapes educatives, aquest treball pretén, en definitiva, compartir i difondre les experiències de la pràctica educativa dels professionals que treballen en el dia a dia amb un alumnat que, cada vegada més, necessita d'un acompanyament professional específic i adaptat que respongui a les seves necessitats educatives, lingüístiques o culturals, a través de la implementació d'espais que promoguin la inclusió socioeducativa de tots i totes.


Llibre disponible per capítols
INDICE
Parte I: Experiencias de inclusión socioeducativa
Parte II: Inclusión educativa
Parte III: Innovación socioeducativa