Article Un model de suport alternatiu.
RESUM ARTICLE

Aquesta és una experiència de formació duta a terme per un grup de professors de pedagogia terapèutica en actiu a diferents centres d'educació primària i primer cicle d'ESO d'ensenyament públic a l'illa de Mallorca. L'experiència començà l'octubre de 1997 i fou tan profitosa, professionalment, que encara continua, i ho fa mantenint la mateixa metodologia i les mateixes finalitats, si bé amb alguns canvis en la composició del grup.

AUTORS
Muntaner Guasp, Joan Jordi
ETAPES
TAXONOMIA


FORMATS DISPONIBLES
1,49 €
COL·LECIONS: Revista Guix

Continguts de la revista
EDITORIAL
MONOGRÀFIC: De l'escola especial a l'escola inclusiva
REFLEXIÓ SOBRE LA PRÀCTICA
EXPERIÈNCIES
TEMA DEL CURS: Fòrum de les cultures
MÉS ENLLÀ DE L'ESCOLA: LA COMUNITAT
GUIX DOS
RECULL