Capítol Un modelo de asesoramiento para la mejora de las prácticas educativas
RESUM CAPíTOL

L’objectiu d’aquest capítol és presentar una estratègia general per al disseny, el desenvolupament i la valoració d’assessorament psicopedagògic com a instrument per a l’orientació educativa amb la finalitat de contribuir a la millora de les pràctiques educatives sobre les quals incideix. La proposta de diversos criteris per concretar els «continguts de millora» en aquests processos i la necessitat de considerar diferents nivells d’actuació de l’assessor en el disseny, desenvolupament i valoració d’aquests processos són dos dels elements clau de l’estratègia proposada. Al final del capítol s’inclouen activitats, fonts i recursos i referències bibliogràfiques que complementen la lectura.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre

Aborda el paper de l’orientador en els processos d’innovació educativa. Els centres escolars són organitzacions dinàmiques, que necessiten reflexionar sobre els seus processos i anar introduint modificacions que en millorin el funcionament. Per tant, la innovació hauria de ser un element incorporat a la cultura de les institucions educatives. Com a assessors psicopedagògics, els orientadors desenvolupen un paper important en l’impuls d’aquests processos d’innovació i millora. En conseqüència, aquest llibre ofereix un conjunt de criteris i propostes que defineixen aquest paper, entre les quals es troben: el desenvolupament d’un ensenyament funcional i orientada a l’adquisició de competències, la millora de la convivència i el clima escolar, la transformació de les aules en espais d’aprenentatge cooperatiu, o la posada en marxa de processos de reflexió i millora a partir de l’avaluació de la qualitat de l’ensenyament als centres.


Llibre disponible per capítols
INDICE