Capítol Un modelo educativo para la orientación y el asesoramiento
RESUM CAPíTOL

En les últimes dècades hi ha hagut una sèrie de canvis pel que fa al model educatiu per a l’assessorament i l’orientació en els centres educatius. Per tal de poder conèixer algunes dimensions rellevants d’aquest model educatiu, aquest capítol mostra els conceptes en els quals se sustenta, així com les concepcions del professorat i assessors, de l’aprenentatge i de la mateixa orientació. També es presenten les possibilitats de la col·laboració com a estratègia prioritària d’intervenció dels orientadors, preveient, d’aquesta manera, la dimensió institucional de l’orientació.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
En aquets volum es caracteritza el model educatiu, una perspectiva que ha estat adoptada per les successives lleis educatives en el nostre país. En aquest llibre, el lector trobarà els supòsits bàsics d’aquest model juntament amb els aspectes constitutius de la tasca assessora, entre els quals cal esmentar: la col•laboració orientador/docents, les seves dificultats i les maneres d’abordar-les; la dimensió institucional de l’orientació; l’assessorament a les famílies; les característiques i les estratègies d’avaluació psicopedagògica; la funció de l’orientador; el treball intersectorial amb professionals de l’àmbit de l’educació i d’altres àmbits; la intervenció en moments de transició entre etapes; i les característiques específiques de l’orientació a l’etapa d’educació infantil.

Llibre disponible per capítols
INDICE