Article Un procés compartit.
RESUM ARTICLE

Quan, a la nostra escola, hi comença la tasca d'elaborar el Projecte Curricular de Centre (PCC), som conscients que el procés que encetem serà llarg i dur, però tenim clar que ha de ser vàlid, que ens ha de servir, que ha d'enriquir la nostra pràctica, que ha de ser nostre, peculiar, que parli de la nostra realitat i que constitueixi un document de reflexió.

AUTORS
Amado Canillas, Amalia / Pereda Martín, Concha
ETAPES
TAXONOMIA


FORMATS DISPONIBLES
1.49 €