Capítol Un proyecto interdisciplinario debe ayudar a alcanzar los fines educativos
RESUM CAPíTOL

Un projecte interdisciplinari ha de ser un document viu, flexible, horitzontal i en construcció, i s’ha de convertir en un instrument útil per a l’alumnat i professorat que ajudi a assolir les finalitats educatives i no sigui una finalitat en si mateix. Per això val més parlar de planificació que de programació. FORMATS DISPONIBLES
4.99 €
COL·LECIONS: Ideas Clave

Resum del llibre
Tracta de manera rigorosa el tema dels projectes de treball entesos com una metodologia globalitzadora que integra els aprenentatges escolars a l’entorn real de l’alumnat i del professorat. Alhora es donen pistes per entendre com aquesta manera de fer fomenta la responsabilitat dels estudiants en la mesura que els implica, al mateix temps que els compromet, amb els seus aprenentatges a través de diferents procediments d’indagació, experimentació i gestió dels errors com a eixos de reflexió i avenç.

Llibre disponible per capítols
INDICE