Capítol Un punto de partida para el aprendizaje de nuevos contenidos: Los conocimientos previos
RESUM CAPíTOL

Les ments dels alumnes no són pissarres netes. Cada alumne va construint o reconstruint personalment un significat sobre la base dels significats ja construïts prèviament. Aprendre qualsevol dels continguts escolars no es duu a terme de zero; d’aquesta manera es fa possible continuar aprenent. La construcció constructivista es basa en aquest fet com a element central en l’explicació dels processos d’aprenentatge i ensenyament a l’aula, tal com presenta aquest capítol.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €