Article Un pupitre per al cinema a l´aula
RESUM ARTICLE

Es fa absolutament necessari reservar un pupitre a l’aula per al cinema i, per extensió, per a l’alfabetització múltiple. És una qüestió de coherència i de responsabilitat educativa, com també una via necessària perquè l’alumnat progressi en l’assoliment de totes les seves competències bàsiques. El potencial motivador del cinema, acompanyat d’un aprenentatge previ sobre la seva història i la seva gramàtica, és capaç de generar dinàmiques de diàleg, de debat, de confrontació i de reflexió entre l’alumnat i el professorat, la qual cosa ens pot ajudar a formar-nos com a espectadors, a tenir criteri i capacitat crítica.FORMATS DISPONIBLES
1,99 €