Capítol Un sistema de calidad con sentido educativo es aquel donde la organización y la docencia están al servicio del aprendizaje
RESUM CAPíTOL

Un sistema de qualitat amb sentit educatiu és aquell en què l’organització i la docència estan al servei de l’aprenentatge. En aquest capítol veurem com s’ha implantat la qualitat en el sector educatiu i formatiu, a diferència d’altres sectors professionals, i quins han estat els errors conceptuals resistents al canvi en la implantació de la qualitat educativa. Així mateix, s’aborda la manera com qualsevol sistema de qualitat educativa hauria de fer un recorregut des de l’aula fins a l’organització, garantint els processos educatius com ja es garanteixen els processos organitzatius. El capítol acaba amb diferents elements que n’exemplifiquen la pràctica i també conté una breu bibliografia relacionada.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Ideas Clave

Resum del llibre

Aborda de manera profunda allò que podem entendre els professionals de l'educació pel terme «qualitat» en els processos d'ensenyament-aprenentatge i en el desenvolupament professional docent, sense oblidar l'organització escolar i la comunitat educativa. Aquest llibre ajuda a entendre els actuals sistemes de qualitat i d'excellència aplicats a l'educació, així com els dispositius utilitzats per administracions, institucions i organismes per a la verificació dels resultats de l'aprenentatge i la valoració dels centres escolars.
 


Llibre disponible per capítols
INDICE