Article Un text, un bon text, un text millor: els adjectius i la qualitat dels textos
RESUM ARTICLE

En aquest treball, hi mostrarem usos lingüístics autèntics d’adjectius registrats al corpus GRERLI-CAT1, amb la finalitat de veure’n la utilització en textos expositius i narratius, orals i escrits, realitzats per infants, adolescents i adults. Esbrinant les maneres que tenen els aprenents d’utilitzar els adjectius en diferents tipus de text, els docents copsaran com, de les interaccions a l’aula o de les activitats de lectura o de les produccions escrites, se’n pot extreure informació útil per saber quin és el domini que tenen els seus alumnes de la llengua. Observant, reflexionant i interpretant aquests usos lingüístics en diferents circumstàncies, els mestres podran adaptar-se millor a les necessitats dels seus alumnes i així millorar la qualitat de la comunicació oral i escrita que realitzin.

 FORMATS DISPONIBLES
4,99 €