Capítol Un viaje, a través del arte, por las vivencias emocionales de niñas, niños, adolescentes y jóvenes desvinculados del conflicto armado en Colombia
RESUM CAPíTOL

«Un viatge, a través de l’art…» explica l’experiència d’un pedagog implicat en un programa dirigit a nens, nenes, adolescents i joves desvinculats del conflicte armat, a Colòmbia. El programa busca restablir els seus drets fonamentals i assolir una reparació integral, orientant-los i capacitant-los per a la vida social, dotant-los d’eines per tornar amb les seves famílies biològiques amb disposició a la convivència i superar, en la mesura que sigui possible, els traumes de la guerra. Mitjançant una pedagogia d’humor-art, d’intenció guaridora, l’autor viatja per la memòria emocional de nens, nenes i joves desvinculats d’un conflicte armat per mostrar-nos que, per mitjà de l’art com a experiència ètica i estètica, és possible recuperar la confiança, el respecte i la solidaritat i, d’aquesta forma, aconseguir la conciliació amb un mateix i amb l’entorn.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Análisis y Estudios / Ediciones universitarias

Resum del llibre

Recull diversos estudis de cas que descriuen i analitzen les trajectòries resilients de joves en risc d'exclusió. La seva lectura servirà a formadors i famílies per comprendre millor els processos de resiliència educativa, el significat que té per als joves la vivència del fracàs i el paper clau que exerceixen els agents i programes formatius d'àmbit no formal en el seu trànsit cap a un major empoderament, com a antídot enfront del determinisme social.

La resiliència educativa és un camp d'estudi rellevant per  detectar febleses d'un sistema escolar poc inclusiu i revelar alternatives al seu funcionament. Desenvolupar la resiliència educativa des d'edats primerenques contribueix a apuntalar el futur de les persones.


Llibre disponible per capítols
INDICE