Capítol Una adaptación curricular «poco significativa» en educación física
RESUM CAPíTOL

L'atenció a la diversitat és una consecució recent en el nostre model escolar i, com a tal, la seva pràctica no està tan estesa com voldríem. Més encara, si ens movem en l'àrea d'educació física on, fins fa poc, tots els alumnes eren «normals», perquè aquells que presentaven alguna discapacitat o problema estaven dispensats de realitzar-la. Aquest capítol contempla el punt de vista d'atenció a la diversitat i ens mostra com adaptar una unitat didàctica per a l'alumnat amb necessitats educatives especials, d'acord amb els principis d'individualització, de normalització i de sectorització, en l'àrea de l'educació física.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Claves para la Innovación Educativa

Resum del llibre
Malgrat que vivim en una societat on els valors dominants responen al credo hedonista, on cultivar el cos segons els cànons estètics de moda —fins i tot a costa de la salut— esdevé una religió, on veiem, a la televisió i en d’altres mitjans de comunicació, com s’exalça la competitivitat, fins i tot a costa de la solidaritat, com a tret que es fomenta entre els més joves, sorgeix des de l’escola —a través de l’educació física— una altra manera d’entendre la competència, la salut i l’equilibri personal. És una àrea que, a més, ens permet, de manera natural, treballar uns altres continguts de tipus transversal. En aquest sentit, en el present llibre es recull una mostra de reflexions i experiències (d’educació infantil, primària i secundària) dutes a terme per docents d’educació física que aposten per un ensenyament compromès amb l’educació integral de la persona.

Llibre disponible per capítols
INDICE
Educación infantil y primaria
Educación secundaria