Article Una escola per formar la comunitat educativa.
RESUM ARTICLE

½escola de pares+ que, al llarg d'aquests últims sis anys de funcionament ininterromput, ha anat gestant, desenvolupant i experimentant un model concret, un paradigma específic i original de formació conjunta de pares, mares i professorat.

AUTORS
Toro Alés, José María
ETAPES
TAXONOMIA


FORMATS DISPONIBLES
1.49 €