Article Una experiència d'autoaprenentatge de les llengües a secundària.
RESUM ARTICLE

A l'article s'exposen conceptes teòrics i pràctics d'un mètode d'aprenentatge adreçat a la diversitat més heterogènia; des dels nois i noies més avançats fins a aquells amb necessitats educatives especials, tant pel que fa al seu nivell cognoscitiu, com al seu origen ûalumnes d'incorporació tardanaû, com al seu ritme en l'assoliment de la matèria.

AUTORS
Marimon Garcia, Lourdes / Sabaté Torres, Carme / Lizarte Fernández, Mónica
ETAPES
TAXONOMIA


FORMATS DISPONIBLES
1.49 €
COL·LECIONS: Revista Guix

Continguts de la revista
EDITORIAL
OPINIÓ
MONOGRÀFIC
REFLEXIÓ SOBRE LA PRÀCTICA
EXPERIÈNCIES
TEMA DEL CURS
GUIX DOS
RECULL