Capítol Una experiencia de evaluación de actividades motrices en educación infantil
RESUM CAPíTOL

Aquest capítol contempla dues experiències dutes a terme per un grup de mestres en un seminari d'educació física, les quals ens introdueixen en el concepte d'avaluació i en els instruments que s'utilitzen per valorar les activitats motrius de l'alumnat en educació infantil. En aquest cas, es presenta una eina basada en l'observació de les actuacions dels nens i nenes durant les sessions, que són anotades en les fitxes de seguiment de l'alumnat (individuals i grupals). Aquestes fitxes consten d'uns criteris d'avaluació dissenyats pel professorat amb la finalitat de realitzar una valoració més sistemàtica dels seus progressos i intervenir amb efectivitat en la seva evolució i millora.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Claves para la Innovación Educativa

Resum del llibre
Malgrat que vivim en una societat on els valors dominants responen al credo hedonista, on cultivar el cos segons els cànons estètics de moda —fins i tot a costa de la salut— esdevé una religió, on veiem, a la televisió i en d’altres mitjans de comunicació, com s’exalça la competitivitat, fins i tot a costa de la solidaritat, com a tret que es fomenta entre els més joves, sorgeix des de l’escola —a través de l’educació física— una altra manera d’entendre la competència, la salut i l’equilibri personal. És una àrea que, a més, ens permet, de manera natural, treballar uns altres continguts de tipus transversal. En aquest sentit, en el present llibre es recull una mostra de reflexions i experiències (d’educació infantil, primària i secundària) dutes a terme per docents d’educació física que aposten per un ensenyament compromès amb l’educació integral de la persona.

Llibre disponible per capítols
INDICE
Educación infantil y primaria
Educación secundaria