Article Una experiència de programació integrada de literatura (català, castellà i història).
RESUM ARTICLE

Aquest article pretén descriure una experiència de programació integrada de l'ensenyament de la història i de la literatura en les llengües catalana i castellana, duta a terme a l'IES Sos Baynat en diversos cursos (1996-2000) i grups. La investigació ha tingut en compte els tres àmbits d'estudi de la literatura comparada: la historiologia, la genologia i la tematologia. Pensem que una proposta d'aquest tipus permet aconseguir objectius fonamentals com ara: trencar barreres entre dues llengües i generar actituds positives envers totes dues, donar una visió global de la literatura en el context històric i eliminar les duplicitats i les contradiccions entre les programacions.

AUTORS
Agut Clausell, Fàtima / Bernard Pla, Marisa / Sifre Martínez, Mª Ángeles


FORMATS DISPONIBLES
4,99 €