Article Una experiència d'ensenyament d'escriptura comprensiva: «Nosotros contamos».
RESUM ARTICLE

L'objectiu d'aquest article és mostrar el procés seguit en l'ensenyament-aprenentatge de la producció de textos a alumnes amb dificultats. Una tasca realitzada a partir d'un projecte de treball que integra la construcció de coneixements sobre processos històrics i l'aprenentatge dels procediments lingüísticocomunicatius necessaris per a la construcció i comunicació d'aqueixos coneixements. És a dir, partim del fet que l'escriptura és una via a través de la qual es poden elaborar i transformar els coneixements sobre el món i com la comunicación d'aquells coneixements millora alhora les habilitats comunicatives.

AUTORS
Cuenca Medina, Matilde


FORMATS DISPONIBLES
4,99 €